Rada naukowa

Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Papliński – Biegły Sądowy
Prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz – Biegły Sądowy
Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa – Biegły Sądowy
Prof. zw. dr hab. Lech Kościelecki – Biegły Sądowy
dr inż. Adam Baryłka – Biegły Sądowy
dr Mariusz Filipek – Radca Prawny
kom. Jacek Wrona – Biegły Sądowy
mgr inż. Tomasz Buczek – Biegły Sądowy
mgr inż. Elżbieta Kowalczyk – Biegły Sądowy
mgr Małgorzata Dziunik – Płóciennik – Biegły Sądowy
inż. Tomasz Rutczyński – Biegły Sądowy
mec. Tomasz Olejniczak – Radca Prawny
mec. Marcjanna Rejman – Jędrczak – Adwokat
mec. Damian Pietrzyk – Adwokat – Doradca podatkowy
mec. Paweł Dąbrowski – Radca Prawny
mec. Ireneusz Wyrzykowski – Radca Prawny
mec. Tomasz Mielke – Adwokat
mgr Aneta Sułek – Notariusz